Now Playing Tracks

Buz pateni yapalım mı  ?
Ben de hiç kaymadım, ama bu önemli mi ? Düşersek “biz düştük” deriz.
İtilip kakılmadan, ekmek için sıraya girip çekiştirilmeden, camekanlardaki giysileri izlerken hırpalanmadan; 
"Biz düştük" deriz, biz kazık yemeden.

eğer kesin bir şey varsa acımın keskinliği, 
sürekli oluşu ve hiç bitmeyeceği. 
yani umut, sevgi, mutluluk vesaire boktan şeylerin bu çaresizliğin önünden bile geçemeyeceği.

To Tumblr, Love Pixel Union